Actualitat

Participem al programa Accelera el creixement de PIMEC

Enguany, hem estat una de les 50 pimes de la província de Barcelona seleccionades per formar part del programa formatiu Accelera el Creixement! de PIMEC. És un programa d’acompanyament empresarial que ens permet treballar i aprofundir en tot allò que és essencial per al creixement.

Experts en diferents àrees de l’empresa (innovació tecnològica, organització, comercialització i internacionalització) ens donen el suport necessari per avançar en l’estratègia empresarial i concretar-la en accions.

Estem convençuts que aquesta tipologia de programes són un important suport per a les pimes per avançar en un mercat cada vegada més canviant.