Disseny i fabricació de quadres

Disseny i fabricació de quadres

A partir de la definició d’ús que fa el client, l’equip d’enginyeria d’Orlocat fa una proposta de disseny de quadre elèctric. Una vegada acceptat el disseny, iniciem el procés de fabricació a les nostres instal·lacions. Revisem tot el treball de construcció de forma minuciosa fins que es porta a terme la col·locació i posada en funcionament del quadre a casa el client. L’equip tècnic d’Orlocat en fa totes les comprovacions finals, amb l’objectiu d’aconseguir-ne el màxim rendiment.

Mateniment 4.0
Projectes