Avís legal

CONDICIONS D’ÚS, PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Llegeixi atentament aquestes condicions abans de fer servir aquest lloc web.

Atenent a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que les dades personals que ens faciliti en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de ORLOCAT SL CIF B66063058. C. Joan Maragall, 10-12. 08560 MANLLEU amb la finalitat de canalitzar les seves consultes, els enviaments de circulars periòdics, comunicacions promocionals o publicitàries. Marcant la casella corresponent, vostè ens dona el seu consentiment perquè incorporem les seves dades al fitxer abans esmentat a efectes de rebre les comunicacions descrites anteriorment.

Les dades es podran cedir especialment a tercers quan sigui necessari per compliment d’obligacions legals i per oferta de productes i serveis. Vostè té el dret d’accés a les dades, el de rectificar les dades inexactes, limitació d’us de les dades, portabilitat de les dades, oposició al tractament de les dades i a sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot fer-ho a: ORLOCAT SL CIF B66063058. C. Joan Maragall, 10-12. 08560 MANLLEU

ORLOCAT SL CIF B66063058. C. Joan Maragall, 10-12. 08560 MANLLEU es compromet a usar les seves dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.