Actualitat

Apostem per la col·laboració escola – empresa

Creiem que la col·laboració entre les escoles de cicles formatius i les empreses és fonamental, ja que ni uns ni altres no podem funcionar sense tenir en compte l’altra part.

Si fem un treball d’equip real, tots en sortim beneficiats, perquè els alumnes podran tenir al seu abast una formació de màxima qualitat i aprendre al costat de professionals experimentats i, a la vegada, les empreses podran incorporar sempre tècnics altament qualificats.

El dia a dia d’una empresa pot ser una important font de coneixement per a un estudiant i pot ajudar-lo a complementar la part teòrica que rep al centre de formació. D’aquesta manera, quan el sector industrial necessiti incorporar tècnics qualificats sempre disposarà d’una borsa important, ja que tots els que finalitzin els estudis tindran uns alts coneixements teòrics i, a més, una experiència pràctica d’alt valor.

Des d’Orlocat col·laborem perquè aquest model sigui possible i perquè les dues parts en surtin beneficiades. Si estem convençuts que la formació és el camí per construir un món millor, creiem que aquesta acció és un dels passos per fer-ho possible.