Manteniment elèctric i mecànic

Manteniment elèctric i mecànic

Fem manteniment d’instal·lacions, línies i/o equips de treball, de forma puntual o planificada.

  • El manteniment correctiu permet resoldre l’avaria amb el màxim de rapidesa.
  • El manteniment preventiu permet fer un diagnòstic dels equips de treball i, d’aquesta manera, poder evitar mals majors.
  • El manteniment predictiu possibilita la implantació de sistemes per detectar possibles disfuncions dels equips de treball abans que es produeixin.

Des d’Orlocat recomanem portar a terme un bon manteniment dels equips de treball, ja que no fer-ho pot tenir conseqüències:

  • Poden augmentar les avaries
  • Pot disminuir la disponibilitat i fiabilitat dels equips de treball
  • Pot escurçar-se la vida útil de la màquina.
Manteniment elèctric i mecànic
Projectes