Producció 4.0

Producció 4.0

En el marc de la indústria 4.0, oferim un servei d’automatització de la recollida d’informació de cada un dels equips de treball de l’empresa. Una aportació a la fabricació avançada que permet als responsables tenir dades molt exactes de producció, poder-les analitzar fàcilment i prendre decisions.

La precisió de les dades obtingudes directament de la màquina, de forma automàtica i al moment, beneficia la planificació de la producció i la correcció dels possibles errors.

Producció 4.0
Projectes