Manteniment 4.0

Manteniment 4.0

La ‘fàbrica intel·ligent’ demana un tipus de manteniment específic que és molt més ampli que el que requereix la fàbrica tradicional. Per aquest motiu, ens hem endinsat en el manteniment 4.0 i oferim les tecnologies que es necessiten per obtenir tota la informació dels equips de treball i poder-ne fer una gestió més segura i eficient.

Acostumats al manteniment correctiu i preventiu, amb el 4.0 fem un pas endavant i consolidem el manteniment predictiu que permet actuar abans que es faci inevitable l’aturada de la producció i, per tant, el trencament del flux de treball.

Mateniment 4.0
Projectes